Thông tin liên hệ : 

Phố Vọng Hai Bà Trưng TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0917555822 – Hotline: 0917555822
Email: trungdongdo77@gmail.com
Websie: http://dotrungduc.com